> agenda

Agenda

 
16 februari 2020, 15:00 uur

Iona-zangmiddag: Dans in de storm

Doopsgezinde kerk Leeuwarden, Wirdumerdijk 18

Tijdens de Iona-zangmiddag zingen we liederen uit Iona en elders, die zijn ontstaan vanuit de Keltische spiritualiteit. Deze liederen worden veelal beleefd als inspirerend en verdiepend. Op deze middag is het thema Dans in de storm naar aanleiding van het 5e couplet van lied 26 in de Iona-bundel ‘Opstaan’:
Sluit je niet op in eigen klein bestaan,
je vindt ook trouw en warmte buitenshuis,
al sta je naakt in levens razernij,
dans in de storm en ga het leven aan.

We studeren nieuwe liederen in en zingen ze door onder leiding van Jannie Geertsma en met muzikale begeleiding door onze vertrouwde pianist Arjen Nauta. Na een koffie- en theepauze, sluiten we af in een grote cirkel met een Iona-viering geleid door Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra. In de viering keren de geoefende liederen weer terug. Graag opgeven via intekenlijst achter in de kerk of per mail. Na afloop wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten.

Opgave:     tj.hiemstra@hetnet.nl
Entree:       vrijwillige bijdrage in de kosten

 


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Friesche Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl