> over ons > andere organisaties

Andere organisaties

Binnen het werkgebied van de Friese Doopsgezinde SociŽteit - de provincie Frysl‚n - zijn ook een aantal andere Doopsgezinde instellingen actief.

De Friese Federatie voor Doopsgezinde Zusterkringen
Bouwend op 'het ene Fundament' 1 Kor. 3:11 zetten de plaatselijke zusterkringen zich in voor de Doopsgezinde Gemeenten en de wereld. De FFDZ steunt, stimuleert en coŲrdineert dit werk. De Federatie omvat de aangesloten zusterkringen in Frysl‚n. De FFDZ is verdeeld in 3 Ringen: Ring Akkrum, Ring Bolsward en Ring Dantumawoude.

Het bestuur van de FFDZ bestaat uit zeven leden t.w. voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en ťťn vertegenwoordiger per Ring van de aangesloten zusterkringen. De FFDZ is aangesloten bij de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen, afgekort de LFDZ.

De FFDZ organiseert 2 ontmoetingsdagen op verschillende plaatsen in de provincie. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. De FFDZ vergadert 2 keer per jaar met haar leden en elk jaar is er de Federatiedag.

Informatie en contact: zr. C. van der Velde: Engelenstraat 14 | 8842 HG Heerenveen | 0513 - 625814.

De Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland
De SDMF draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van twee monumenten die van grote betekenis zijn voor de wereldwijde broederschap: het Menno Simons monument bij Witmarsum en het Meniste schuilkerkje bij Pingjum

Voor een bezoek aan het kerkje kunt u contact opnemen met br. Jan Meester te Harlingen: jan@jantrienke.nl | 06 - 33 77 620

Voor overige informatie: info@doopsgezindemonumenten.nl

Het Internationaal Menno Simons Centrum
Van de geschiedenis van Menno Simons en de 'erfgenamen' van zijn gedachtegoed is veel bewaard gebleven. Boeken, kaarten, litho's, foto's - er is een grote schat aan materiaal. Net als de doopsgezinden zelf zijn deze historiegetuigen echter verspreid geraakt over de hele wereld. Het Internationaal Menno Simons Centrum zoekt naar wegen om het beeldmateriaal te verzamelen, te bewaren, uit te leggen en via Internet voor iedereen toegankelijk te maken.

Maar het IMSC wil de wereldwijde broederschap niet alleen van dienst zijn door het erfgoed levend te houden in materiŽle zin, ook in spirituele zin. Wij willen stof voor reflectie en bezinning geven. Die stof bieden wij aan in de vorm van presentaties,† rondleidingen, ontmoetingsmogelijkheden, studie, bezinning en inspiratie over de eigenheid van het doopsgezind-zijn: gisteren, vandaag en morgen.

Meer informatie en contact:
www.mennosimonscentrum.nl

Meer informatie   ANBI-register Friesche Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl