> over ons > andere organisaties

Andere organisaties

Binnen het werkgebied van de Friese Doopsgezinde Sociëteit - de provincie Fryslân - zijn ook een aantal andere Doopsgezinde instellingen actief.
 

De Friese Federatie voor Doopsgezinde Zusterkringen
Bouwend op 'het ene Fundament' 1 Kor. 3:11 zetten de plaatselijke zusterkringen zich in voor de Doopsgezinde Gemeenten en de wereld. De FFDZ steunt, stimuleert en coördineert dit werk. De Federatie omvat de aangesloten zusterkringen in Fryslân. De FFDZ is verdeeld in 3 Ringen: Ring Akkrum, Ring Bolsward en Ring Dantumawoude.

Het bestuur van de FFDZ bestaat uit zeven leden t.w. voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en één vertegenwoordiger per Ring van de aangesloten zusterkringen. De FFDZ is aangesloten bij de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen, afgekort de LFDZ.

De FFDZ organiseert 2 ontmoetingsdagen op verschillende plaatsen in de provincie. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. De FFDZ vergadert 2 keer per jaar met haar leden en elk jaar is er de Federatiedag.

Informatie en contact: zr. C. van der Velde: jvdvelde287@kpnmail.nl
 

De Stichting Menno Simons SDMF
De SDMF draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van twee monumenten die van grote betekenis zijn voor de wereldwijde broederschap: het Menno Simons monument bij Witmarsum en het Meniste schuilkerkje bij Pingjum

Voor informatie en planning bezoek: info@doopsgezindemonumenten.nl 

 
Meer informatie   ANBI-register Friesche Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl