> nl/column/2020/05/19/aanpassen-en-aandacht/4

Blog

 
 
19 mei 2020

Aanpassen en Aandacht

Skikke nei d’ omstandichheden
is in hiel karwei.
Dochs is hy, dy’t gaust him oanpast,
noch it bêste wei.

Deze levenswijsheid las ik voor het eerst in het boek ‘Van de Mond der Oude Middelzee’ van K.J. van den Akker. 
Een levenswijsheid over het aanpassingsvermogen in veranderende situaties. Het is altijd zo geweest dat situaties veranderen, al komen ze soms dan uit een onverwachte hoek. De constatering van een nieuw en nog onbekend virus in China heeft wereldwijd gevolgen. Dat was helemaal niet verwacht. Eveneens onverwacht werden in Nederland noodmaatregelen afgekondigd om het virus een halt toe te roepen. 
Maatregelen die hun beurt onverwachte gevolgen hadden, zoals het hamsteren van houdbare producten. Menselijke reacties zijn dan ook in bepaalde situaties moeilijk in te schatten. 
Veranderende omstandigheden. Hoe ga je daar mee om? Kun je je dan aanpassen aan die nieuwe situatie?
Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Het antwoord is afhankelijk van vele factoren, maar het brengt mij wel op een gezegde dat hier van toepassing is.
‘Als de Eeuwige ergens een deur sluit,
dan opent Hij ergens anders een deur.’
Ons leven is voortdurend onderweg zijn. We leven ons leven, we maken plannen en lang niet gaan alle plannen door. Dan worden bij wijze van spreken deuren dicht gedaan. Deuren die wijzelf niet meer kunnen  openen. Als iets in ons leven zo verandert, dat we niet weten hoe we nu verder moeten gaan, dan is het goed om te kijken naar andere mogelijkheden. Welke deuren staan dan wel open? 
Laat je je op dat moment leiden door somberheid, uitzichtloosheid of nare gedachten? Óf ben je in staat om licht in de duisternis te zien en te blijven dromen van dat nieuwe en onbekende achter de nieuwe geopende deur? Deze vragen brachten mij bij de volgende Chassidische Vertelling: 

Wanneer begint de dag?
Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: “Hoe je weet wanneer de nacht ten einde is, en de dag begint”.  De één zei: “Dat is wanneer je een hond van een schaap kunt onderscheiden.” “Nee”, zei de rabbi.
“Is het dan wanneer je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?”, vroeg een ander.
“Nee.”, zei de rabbi, “Het is als je in het gezicht van de mens die je tegenkomt kunt kijken en daarin het gezicht van je broer of je zus ziet.
Totdat het zover is, is de nacht nog bij ons.”

Als de ene deur dicht gaat en een andere deur gaat open én een nieuwe dag begint, dán krijgen wij aandacht voor de ander en kunnen we die ander óók aandacht geven.


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Friesche Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl