> dopers denken doen

Dopers Denken Doen

 
 

Een nieuw item op de website! Dopers Denken Doen. Met thema's die tot nadenken stemmen, maar ook tot doen. Een pagina met informatie, tips en activiteiten rondom een actueel thema. Ga meteen naar: Gerechtigheid, vrede en duurzaamheid

Het eerste thema is: Gerechtigheid, vrede en duurzaamheid.
In 2013, in de slotbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea), werd een uitnodiging gedaan aan alle mensen ‘van goede wil’, om een pelgrimage van gerechtigheid en vrede te gaan. De uitnodiging om ‘een weg’ te gaan is niet hetzelfde als ‘op weg’ gaan. Bij ‘een weg gaan’ gaat het om een uitgangspunt of een grondhouding voor ons leven, waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan het uiteindelijke doel: gerechtigheid en vrede.
Op het thema ‘een weg van gerechtigheid en vrede’ wordt voortgeborduurd vanuit een gedachte uit Psalm 121, waarin wordt verwezen naar pelgrims die zich, onderweg naar Jeruzalem, ‘omhoog kijkend naar de bergen’ de vraag stellen ‘Vanwaar komt mijn hulp?’
In gedachten mogen we met deze pelgrims meelopen, ‘een weg van vrede en gerechtigheid’, gelovend en wetend dat onze hulp van God, de Eeuwige is. 

De komende jaren wordt er in veel christelijke gemeenschappen aandacht geschonken aan het thema ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’, waar ook duurzaamheid toe gerekend kan worden. Op deze weg hebben we wellicht behoefte aan inspiratie.
Door aandacht te schenken aan de onderwerpen gerechtigheid, vrede en ook aan duurzaamheid wil de FDS in deze behoefte voorzien. 
Ze wil voor deze (Doperse) thema’s een platform bieden voor het uitwisselen van gedachten, het geven van tips en ook verwijzen naar relevante literatuur, websites, studiedagen, etc.
Ga naar: Gerechtigheid, vrede en duurzaamheid

Mocht u een idee of een bijdrage hebben? Neem gerust contact met ons op via 
frieslandfds@gmail.com


Uitleg logo wereldraad van kerken:

In het logo van de Wereldraad van kerken zijn verschillende aspecten te herkennen.
Het logo heeft de kleur groen gekregen, waarmee verwezen wordt naar leven, hoop en de schepping. De balans in de golven wijst op harmonie en groei, als een soort ‘natuurlijke vredestichter’. 
De vijf lijnen symboliseren de saamhorigheid van pelgrims die onderweg zijn. 
De lijnen staan ook voor de vijf continenten. Net als de vijf ringen in de Olympische vlag staan ze voor de werelddelen Europa, Azië, Afrika, Australië en Amerika.
Elke lijn is een ‘eigen’ lijn, maar ze zijn parallel aan elkaar getekend. Hiermee heeft men duidelijk willen maken dat er sprake is van verschillende tradities die samen optrekken. 
De golven benadrukken de gang van het proces, waarmee verwezen wordt naar zowel gesprek en overleg als naar heuvels en dalen op de pelgrimstocht en in het leven van de pelgrims.

 

 
Meer informatie   ANBI-register Friesche Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl