> fds project cpt lesbos > nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief september 2020

 
 

Bericht van CPT na de brand in kamp Moria in de nachten van 8 en 9 september.

Met de vernietiging van het kamp Moria is niet een einde gekomen aan de hel.
Alle geweld en wanhoop heeft zich uitgebreid in de hoofden en zielen en lichamelijk bij de migranten en de hulpverleners.
Alle spanningen die er zijn van verwachte en onvoorspelbare kant worden het meest gevoeld door de allerzwaksten.
De migranten komen in opstand soms vreedzaam en soms gaat het gepaard met geweld tegen situaties, in dit geval de huisvesting op Moria. 
De politie gebruikte op grote schaal traangas tegen de menigte ongeacht de aanwezigheid van ouders met kleine kinderen.
De enige eis van de migranten is: "Wij willen hier weg".
Op het zelfde moment wordt er een nieuw kamp opgezet met hopelijk betere voorzieningen voor water en toiletten.
Maar de mensen zijn bang om er naar toe te gaan. Bang dat er weer brand komt, bang om weer jaren opgesloten te zitten in een nieuw Moria of om teruggestuurd te zullen worden naar eigen land of Turkije. Niemand kan garanderen dat het niet gebeurd.
De bevolking van Lesbos is diep verdeeld. Niemand wil een nieuw detentie centrum, niemand wil een nieuw Moria. 
Rechts-extremisten vallen de migranten aan en iedereen die hen willen helpen. Hierbij krijgen ze de steun van de lokale politie.
Tijdens de antifascisme mars van 11 september werden spandoeken gedragen met de slogans: "Geen Moria meer" en "Solidariteit met de migranten". 
De politie viel de demonstranten aan met traangas en granaten waarbij talloze demonstranten werden geslagen. In een poging aan het geweld van de politie te ontsnappen vluchtten de demonstranten de zijstraten van de hoofdstad van Mytilini in, waar zij werden aangevallen door rechts- extremisten.
Het antwoord van de staat is om elke dag meer politie en politievoertuigen, zoals waterkanonnen en gewapende voertuigen, naar het eiland te sturen. Alles lijkt op oorlog.
De komende dagen verwacht de politie de aanval in te zetten op de migranten, om ze op te sluiten in" tijdelijke" detentiecentra, en ook iedereen die weerstand biedt tegen het nieuwe detentiecentrum. 

Wat kan CPT hier doen:
Op de avond voor de brand kwam een groepje vrijwilligers, van de Duitse Doopsgezinde Vredesgroep (DMFK) aan op Lesbos. Dat was een hete douche. Ze worden o.a. ingezet om humanitaire hulp te bieden.
Veel organisaties (NGO's) die al jaren werkten op het eiland zijn opgeheven of weggestuurd door de regering het afgelopen jaar. Een deel van de medewerkers heeft zich nu aangesloten bij de nog bestaande structuur van CPT. Deze nieuwe mensen hebben ondertussen een online basis training gehad, zoals een CPT'er krijgt voor vertrek naar een crisisgebied. De organisatie doet er alles aan om de principes, zoals geweldloos handelen en onafhankelijke informatie verstrekken, door te geven. Vooral het geweld van rechts-extremisten en de overheid maakt het werk heel onvoorspelbaar en moeilijk. 
Deze moedige mensen hebben onze steun extra hard nodig.

 
Meer informatie   ANBI-register Friesche Doopsgezinde SociŽteit
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl